ความแตกต่างของการอยู่ไฟหลังคลอด ในสมัยก่อนและสมัยปัจจุบัน